Svaddevegen 125 3660 Rjukan NO
Assist
Svaddevegen 125 Rjukan, NO
+4735499000 https://www.assistsport.no/s/619224703ed37084ccd8aa5a/6448e7c1a39cf09796cd1937/assistlogo-480x480.jpg" [email protected]

sertifiseringer og miljø

AssistCo - Sertifiseringer og miljø

AssistCo, som leverandør, er dedikert til å redusere miljøavtrykket. Vår tilnærming inkluderer miljøvennlige produksjonsprosesser og et moderne lager med energisparende teknologi som eksempelvis Autostore.

Som distributør har vi valgt å bli sertifisert av Miljøfyrtårn, et miljømerke som passer vår virksomhet godt. Det innebærer årlig kartlegging og fokus på å håndtere miljøpåvirkning på en ansvarlig måte. Her er noen av våre miljøinitiativer:

  • Gjenbruk av emballasje: Vi gjenbruker all emballasje for forsendelser. Det som ikke kan gjenbrukes, kildesorteres og resirkuleres.
  • Varmelagring med nabo: Jobber med å få inn spillvarme fra et naboselskap, som produserer hydrogen, til å varme opp lagerbygget. Dette reduserer vårt energibehov betydelig.
  • Samarbeid med et fotballakademi i Senegal: Vi sender årlig containere med brukte klær og utgåtte modeller for gjenbruk. Dette prosjektet inkluderer samarbeid med flere partnere.
  • Reduksjon av plast i utsendelser: Etter tilbakemeldinger fra skoleelever har vi fjernet plastemballasje fra våre utsendelser av håndballer til norske skoler og gått over til papp.
  • Bruk av resirkulert plast: Vi er blant de første i verden til å produsere isposer med resirkulert plast (ECO 75), som også kan resirkuleres etter bruk.
  • Lokal produksjon: Flere av våre sportsmedisinske produkter produseres på Rjukan, noe som reduserer behovet for sjø- og flytransport.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre miljøinitiativer og er åpne for nye samarbeid for å redusere vårt miljøavtrykk. Sammen med kunder etablerer vi felles prosjekter, som innsamling av brukte klær fra studenter, for å fremme gjenbruk og miljøbevissthet.

Last ned miljørapporten per år under:
2021
2022
2023

Gi oss tilbakemelding på klimaintiativ eller forbedringer her

Miljøfyrtårn sertifisert

Medical Device Directive (MDD) - sertifisert

Medical Device Directive (MDD), formelt kjent som Direktiv 93/42/EØF, var en europeisk lovgivning som regulerte produksjon, distribusjon og bruk av medisinsk utstyr i EU. Det definerte krav for sikkerhet og ytelse som produsenter av medisinsk utstyr måtte oppfylle for å selge produktene sine i EU. MDD fokuserte på å beskytte pasienter og brukere ved å sikre at medisinsk utstyr var trygt og effektivt.

For et selskap å være sertifisert under MDD, betydde det at selskapet hadde oppfylt strenge europeiske krav for sikkerhet, kvalitet og ytelse for medisinsk utstyr. Dette krevde ofte grundig testing, dokumentasjon og kvalitetskontroll for å sikre at produktene var trygge for bruk i medisinske sammenhenger. Sertifisering under MDD ga selskaper tillatelse til å bruke CE-merket på sine produkter, som bekrefter at de oppfyller EU-standardene.

Fordeler med MDD-sertifisering

  • Kvalitetsbekreftelse: Sertifisering viser at produkter oppfyller europeiske sikkerhets- og kvalitetskrav.
  • Markedsadgang: Med MDD-sertifisering kan selskapet selge produkter i EU-markedet.
  • Kundens tillit: Sertifisering bygger tillit hos kunder og helsepersonell, og indikerer at produktene er pålitelige.

Gjennom vår MDD sertifikat for vårt medisnskutstyr i klasse IIa – krever MDD at man har et QMS system i henhold til ISO 12485 som harmonisert standard, men det er ikke det samme som at man krever sertifisering til denne standarden. Ved Notify Body sine periodiske revisjoner av MDD sertifikatet, vil de verifisere at vi oppfyller kvalitetskravene i henhold til ISO 13585.