Svaddevegen 125 3660 Rjukan NO
Assist
Svaddevegen 125 Rjukan, NO
+4735499000 https://www.assistsport.no/s/619224703ed37084ccd8aa5a/6448e7c1a39cf09796cd1937/assistlogo-480x480.jpg" [email protected]

Åpenhetsloven

Assistco og Arbeidet med Åpenhetsloven

I Assistco er vi forpliktet til å fremme ansvarlighet og transparens i vår virksomhet, spesielt med hensyn til produksjon og levering av våre varer og tjenester. Dette inkluderer en dedikert innsats for å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og sikre anstendige arbeidsforhold både internt og i våre leverandørkjeder. Vår tilnærming er i tråd med de prinsipper og veiledninger som er fastsatt av OECD og FNs retningslinjer for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP), samt etterlevelse av de krav som er fastsatt i den norske åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022.

Aktsomhetsvurderinger i Tråd med OECD

Vår metodikk for kartlegging og aktsomhetsvurderinger følger OECDs modell. Vi tar i bruk en risikobasert tilnærming for å vurdere og sikre etterlevelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos våre leverandører og forretningsforbindelser. Dette arbeidet innebærer en omfattende og løpende prosess hvor vi kontinuerlig vurderer og reevaluerer risikoer og potensielle negative konsekvenser i våre leverandørkjeder, og tar nødvendige skritt for å forebygge, unngå eller redusere disse risikoene.

Prioritering og Gjennomføring

Gitt kompleksiteten i våre leverandørkjeder, som ofte inkluderer flere ledd av underleverandører, benytter vi en prioriteringsmetodikk i våre aktsomhetsvurderinger. Denne metodikken baseres på en grundig risikovurdering som tar hensyn til typen og omfanget av potensielle og faktiske negative konsekvenser for menneskerettigheter og arbeidsforhold. Vårt mål er å sikre en ansvarlig forvaltning av vår virksomhet og forretningsforbindelser, med et spesielt fokus på de mest kritiske områdene identifisert gjennom våre vurderinger.

Årlig Redegjørelse og Offentlig Informasjon

I overensstemmelse med kravene i åpenhetsloven, vil Assistco årlig publisere en redegjørelse som detaljert beskriver våre aktsomhetsvurderinger, identifiserte risikoer, faktiske og potensielle negative konsekvenser, samt de tiltakene vi har implementert for å adressere disse utfordringene. Denne redegjørelsen vil være tilgjengelig på vår nettside, og vi inviterer alle interesserte parter til å gjennomgå dette dokumentet for en bedre forståelse av vårt engasjement og våre anstrengelser for å opprettholde høye etiske standarder i vår virksomhet.

Forpliktelse og Forespørsler

Styret i Assistco har fullt ut delegert ansvaret og fastsatt detaljerte planer for gjennomføringen av arbeidet med åpenhetsloven. For ytterligere spørsmål eller informasjon om vårt arbeid med åpenhetsloven, vennligst ta kontakt med oss gjennom de angitte kommunikasjonskanalene på vår nettside.